משלוח חינם לכל מוצרי BUSHNELL

מעצור דלת

סיווג: חסימות דלתות מגנט קבועות רגילות מחולקות לסוג צמוד לקיר ולסוג רכוב על הרצפה על פי צורת ההתקנה, סוג הפלסטיק וסוג המתכת בהתאם לחומר; חסימות דלתות אלקטרומגנטיות מחולקות לסוגים שונים. מוצרי ההתקנה מחולקים לשלוש קטגוריות: סוג קיר, סוג קרקע וסוג שרשרת. על פי מבנים שונים, פקק דלתות אלקטרומגנטיות מסוג קיר מחולק לסוג סטנדרטי, סוג מוגבר, סוג מורחב, סוג תיבה, סוג נסתר וסוג זרוע ארוכה.


זמן ההודעה: 14-9-2020